Voluntaris per prendre decisions

Descarregar Pdf

Quan prenem decisions s’activa una part del cervell denominada escorça frontal, situada al front. I les decisions sempre estan influïdes per molts factors, que provoquen respostes diferents i, per tant, activacions de diferents àrees d’aquesta zona cerebral.

Aquesta relació és precisament el que analitza el grup d’investigació en Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta de l’Institut d’Investigació Biomèdica IRBLleida, liderat per Anton Aluja. Per fer-ho, busca voluntaris, homes i dones majors de vint-i-cinc anys, que vulguin participar en un estudi científic en el qual hauran d’efectuar, de manera individual, tasques durant al voltant d’una hora en un ordinador que impliquin prendre decisions mentre es registra la seua activitat cerebral frontal a través de setze elèctrodes connectats al front.

 

Thank you for watching

Per exemple, jugar a un joc de cartes i decidir en funció de les pèrdues o els guanys, o conduir de forma simulada per una ciutat i decidir si consideren perilloses situacions amb què es troben, com que aparegui un ciclista de sobte.

L’investigador va apuntar que els sensors mesuren el consum d’oxigen i hemoglobina durant les tasca de memòria o presa de decisions durant les tasques d’ordinador. “Veiem una coloració diferent del cervell que es converteix en variables numèriques per quantificar-les estadísticament”, va destacar.

Els participants hauran d’omplir també un test de personalitat online, però no cal que ho facin el mateix dia. Rebran un incentiu de 25 euros com a agraïment, sempre que no estiguin en nòmina de la UdL.

Els interessats poden trucar al telèfon 973 702 498 de dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 i de 14.00 a 17.00, o omplint un formulari a la pàgina web http://recerca-petra.udl.cat/tests/intro.ph..

“Tots prenem decisions contínuament, des que ens aixequem fins que ens n’anem a dormir. La manera de prendre-les depèn de diverses circumstàncies, i el procés se centralitza a l’escorça frontal, al front, que controla les funcions executives, la memòria de treball, la impulsivitat i actes conscients”, va explicar Aluja.

Va assenyalar que algunes circumstàncies són individuals, com la manera de ser de cada persona. Per exemple, si és impulsiva pren decisions precipitades i amb més possibilitat d’errors, va indicar.

Va detallar que també analitzen específicament la resposta en persones altament impulsives, com per exemple addictes al joc o a substàncies, en col·laboració amb l’hospital Santa Maria i altres entitats. .

D’aquesta manera, estudien la resposta cerebral de diferents perfils de persones.