Benvinguts al Departament de Psicologia,

El Departament de Psicologia de la Universitat de Lleida neix el 2019 arran de la divisió de l’antic Departament de Pedagogia i Psicologia en dos nous Departaments. En forma part el professorat de les àrees de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament, Psicologia Bàsica, Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, Psicologia Evolutiva i de l'Educació i Psicologia Social. I desenvolupa la seva tasca principalment a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, en el Grau en Educació Primària, Grau en Educació Infantil, Grau en Educació Social, Grau en Psicologia, Grau en Treball Social, Doble Grau en Educació Infantil/Primària i en el Doble Grau en Educació Primària/CAFE. A més a més, també imparteix docència en el Màster en Psicopedagogia, Màster en Neuropsicologia, Màster en Psicologia General Sanitària, Màster en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social, Màster Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària, Màster en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes, Doble titulació: Màster en Psicologia General Sanitària, Màster en Neuropsicologia i Màster en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants.

Altrament, també participa en graus de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i la Facultat de Medicina.

Pel que fa a la investigació, el professorat del Departament destaca pel nombre i importància dels projectes de recerca d’abast nacional i internacional, així com per la difusió dels seus resultats mitjançant diferents publicacions i l’organització i participació en congressos i jornades científiques arreu. És, altrament, nombrosa, també, la participació i implicació  dels membres del Departament en l’activitat social i cultural de la ciutat i el territori de Lleida. Així mateix, participa activament en la Càtedra d'Innovació Social i la Càtedra d'Escacs, educació i desenvolupament cognitiu.

 
A més a més, el grup de recerca de Neurocognició, Psicobiologia de la Personalitat i Genètica de la Conducta, coordinat pel catedràtic de Psicopatologia del departament, dirigeix un Laboratori de Conducta Humana a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), on té transferida la seva recerca. Recerca que comprèn diferents línies com ara la electrofisiologia, psico-endocrinologia i genètica de la conducta. El grup patrocina i produeix el Web de productivitat científica de la UdL al Web of Science http://www.produ-science.udl.cat/ i de la psicologia espanyola www.psy-wos.es.